Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/08/2019 03:13:07

Sol·licitud preinscripció escolar de 12 a 16 anys

Àmbit | Educació
  • Tràmit pel qual es sol·licita la inscripció a una plaça escolar pel curs immediatament posterior. En cas d'empat el procés d'inscripció contempla un conjunt de criteris de prioritat per l'admissió de l'alumnat al centre.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada
Quan es pot sol·licitar | En les dates presentades pel Decret de matriculació de la Generalitat de Catalunya (aproximadament entre febrer i abril). Període del procés de sol·licitud: Segons calendari oficial.
per Internet | Enllaç tràmit
Per telèfon |
Presencial |

En el centre triat en primera opció o

Documentació |
  • Instància normalitzada.
  • Fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor legal.
  • Original del certificat de convivència del fill/a.
  • Fotocòpia i original del llibre de família.
  • Informació complentaria regulada pel Decret esmentat anterioment.
Termini estimat | 2 mesos
A tenir en compte | - A tots els nens/es que hagin de cursar 1r d'ESO, se'ls hi enviarà la documentació amb els criteris de prioritat d'admissió.
- Només es podrà presentar una única sol·licitud de preinscripció.
- És important que omplin totes les caselles de la sol·licitud en funció de les seves prioritats.
- En cas de que s'hagi d'aplicar la puntuació del barem, només serà vàlida per la primera opció escollida. A la resta d'opcions no s'aplicarà la puntuació.
- Per més informació consulteu el web de Gencat.cat
Cost | Gratuït
Informació legal | - Decret que regeix la preinscripció escolar.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40