Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 8/06/2023 10:34:09

Sol·licitud de subvenció lloguer persones joves fins a 35 anys. Any 2023

Àmbit | Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge tramita les prestacions per al pagament de l’Ajut al lloguer per joves, que atorga la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord la DOGC la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves fins a 35 anys o menys.

La quantia de la subvenció es un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 euros, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.

Qui ho pot sol·licitar |

A persones joves que a l’any natural de la convocatòria tinguin fins a 35anys i que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús, que hi constin empadronats, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin el requisits de la convocatòria.

Límit de lloguer o cessió d’us mensual: 950€/mes

Supòsit d’habitació: 450€/mes

Quan es pot sol·licitar | El termini de presentació s’inicia el 23/03/23 i finalitza el 5/04/2023. Ambdós inclosos.
per Internet |

Es podrà presentar la sol·licitud electrònicament a través del portal de la Generalitat.

Serà necessari disposar de certificat digital o identificació digital idCAT Mòbil (per obtenir-lo https://idcatmobil.seu.cat/)

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviasac

Documentació |

Caldrà adjuntar la següent documentació:

- Document d'identitat:

   - Document nacional d'identitat vigent (DNI)
   - Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent
   - Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE)

- Certificat de convivència

- Els ingressos que es tindran en compte per l’obtenció de la subvenció seran amb declaració de l’IRPF de 2021 es calculen sumant les quanties que apareixen a les caselles 435 i 460 de la declaració menys la 420 (Ajut cobrat 2021).

- Llibre de família, si s’escau.

- El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

- Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2023, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

- Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40