Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 01:43:48

Sol·licitud de subvenció lloguer persones de 65 anys o més. Any 2024

Àmbit | Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge tramita les prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2024, que atorga la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord la RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2024, per a persones que tinguin 65 anys o més.

La quantia de la subvenció es un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.

 

Qui ho pot sol·licitar | A persones que a l’any natural de la convocatòria tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús, que hi constin empadronats, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin el requisits de la convocatòria. Límit de lloguer o cessió d’us mensual: 900€/mes Supòsit d’habitació: 450€/mes
Quan es pot sol·licitar | El termini de presentació s’inicia el 27/02/2024 a les 09:00 h i finalitza el 27/03/2024 a les 15:00h. Ambdós inclosos.
per Internet |

Es podrà presentar la sol·licitud electrònicament a través del portal de la Generalitat.

Serà necessari disposar de certificat digital o identificació digital idCAT Mòbil (per obtenir-lo https://idcatmobil.seu.cat/)

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviahabitatge

Documentació |

Caldrà adjuntar la següent documentació:

- Document d'identitat:

   - Document nacional d'identitat vigent (DNI)
   - Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent
   - Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE)

- Certificat de convivència

- Els ingressos que es tindran en compte per l’obtenció de la subvenció seran amb declaració de l’IRPF de 2022 es calculen sumant les quanties que apareixen a les caselles 435 i 460 de la declaració menys la 420 (Ajut cobrat 2022).

- Llibre de família, si s’escau.

- El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

- Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2024, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

- Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40