Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud d'ajuts individuals per a menjador escolar. Curs 2021/2022

Àmbit | Benestar social

Tràmit pel qual es pot sol·licitar un ajut econòmic pel servei de menjador escolar que ofereix el Consell Comarcal a través de l'ajuntament de Castellar del Vallès.

L'ajut s'atorgarà segons uns barems econòmics i socials exigits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i establerts en les Bases reguladores per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador escolar. Curs 2021-2022 (Bases publicades al BOPB de 30/03/2021)

Qui ho pot sol·licitar | Unitats familiars amb uns ingressos que no superin la renda límit establerta en les bases i amb alumnes de 2n cicle d’educació infantil, d’educació primària i/o d’educació secundària.
Quan es pot sol·licitar | Per al curs 2021-2022, des del 24 de maig al 9 de juny (ambdues dates incloses).
per Internet |

IMPORTANT:Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'idCAT Mòbil o Certificat Digital admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Sol·licitud correctament omplerta acompanyada de la documentació que s'assenyala en aquesta.

Caldrà presentar un únic imprès de sol·licitud per família.

Atenció: si vas sol·licitar l’ajut l’any passat, només hauràs de presentar la sol·licitud sense documentació annexa.

Termini estimat |

2 mesos

A tenir en compte |

- La resolució es comunicarà als centres escolars

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40