Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 13:44:07

Sol·licitud d'inscripció Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya i al Cens Municipal d'animals de companyia

Àmbit | Salut, Animals domèstics

Tràmit pel qual s'inscriuen al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya i al Cens Municipal d'animals de companyia aquells animals (gossos, gats i fures) que segons la llei de protecció d'animals es contempla el seu registre a nivell municipal.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol propietari/a d'un animal de companyia
Quan es pot sol·licitar | Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia han d’inscriure obligatòriament els animals al registre censal del municipi on resideix l’animal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data d’adquisició d’aquest o del canvi de residència.
Presencial |
Documentació |
  • Formulari de comunicació d'inscripció al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) i al Cens Municipal d'animals de companyia degudament omplert.
  • DNI, NIE del propietari/a o posseïdor/a de l'animal.
  • Cartilla sanitària de l'animal amb el seu número d'identificació (número de microxip homologat d’acord amb la Norma ISO 11784 i 11785 i implantat per un/a veterinari/a).
  • Si s’escau l’Ajuntament pot demanar també el codi de referència base de dades genètiques o patró de ADN de l’animal.

Els centres veterinaris de Castellar del Vallès estan autoritzats per poder inscriure de forma gratuïta al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) i al Cens Municipal d'animals de companyia, a aquells gossos, gats i fures als quals implantin un microxip homologat.

Termini estimat |

Immediat. Feta la inscripció de l’animal, l’Ajuntament lliurarà a la persona propietària o posseïdora, el document acreditatiu del registre del seu animal.

A tenir en compte |

  • En cas de voler censar un gos/sa potencialment perillós s'haurà de sol·licitar paral·lelament la Llicència administrativa municipal obligatòria per a la Tinença i Conducció d’aquests tipus de gossos.

  • En cas de mort de l’animal, cessió, canvi de residència de l’animal, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens, s’ha de notificar a l’Ajuntament en el termini de 30 dies des que s’hagi produït. Cal dirigir-se al Servei d’Atenció ciutadana.

Cost |

Gratuït

Informació legal |

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de Protecció dels Animals.

Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics de Castellar del Vallès.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40