Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 24/02/2024 13:34:08

Processos selectius de cobertura definitiva de places de plantilla de l’Ajuntament de Castellar del Vallès mitjançant procés extraordinari d’estabilització de l’ocupació temporal - sistema de CONCURS-MÈRITS

Estat | Oberta
Data de publicació | 30/12/2022
Data límit | 19/01/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la instància genèrica electrònica i al document de sol·licitud caldrà indicar el codi de la convocatòria a la que es presenta.

Es pot consultar les bases especifiques, les dates i tots els documents als següents enllaços:

- OPO EST CM 1-2022, una plaça vacant personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar premsa.

OPO EST CM 2-2022, quatre places vacants personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar de continguts.

OPO EST CM 3-2022, dues places vacants personal laboral, auxiliar tècnic/a, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball auxiliar tècnic/a so

OPO EST CM 4-2022, una plaça vacant personal funcionari, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, tècnic/a superior Arquitectura, subgrup A1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc arquitecte/a d'obres 

OPO EST CM 5-2022, dues places vacants personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar biblioteca.

OPO EST CM 6-2022, una plaça vacant personal laboral, informàtic, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar informàtica.

OPO EST CM 7-2022, sis places vacants personal laboral, subaltern/a,conserge, subgrup AP, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball conserge

OPO EST CM 8-2022, una plaça vacant personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar joventut.

OPO EST CM 9-2022, una plaça vacant personal laboral, personal d'oficis, subgrup AP, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball peó/na.

OPO EST CM 10-2022, una plaça vacant personal laboral, professor/a música, subgrup A1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball professor/a música

OPO EST CM 11-2022, una plaça vacant personal funcionari, escala administració general, subescala auxiliar, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball informador/a

OPO EST CM 12-2022, dues places vacants personal laboral, auxiliar tècnic, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball monitor/a

OPO EST CM 13-2022, dues places vacants personal funcionari, escala administració general, subescala auxiliar, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball auxiliar administratiu

OPO EST CM 14-2022, una plaça de personal laboral, auxiliar tècnic, categoria auxiliars tècnics/ques, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball auxiliar tècnic cultura

OPO EST CM 15-2022, una plaça vacant de personal laboral, tècnic/a auxiliar, categoria tècnics/ques auxiliars, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic auxiliar ocupació

OPO EST CM 16-2022, una plaça vacant de personal laboral, auxiliar tècnic/a, categoria auxiliars tècnics/ques, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball informador/a

OPO EST CM 17-2022, una plaça personal funcionari, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/ques auxiliars, tècnic auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar habitatge

OPO EST CM 18-2022, cinc places personal funcionari, escala administració general, subescala administrativa, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball administratiu/va

OPO EST CM 19-2022, una plaça personal funcionari, escala administració especial, subescala tècnica, categoria tècnica diplomada, tècnic/a grau mitjà, subgrup A2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic mitjà ocupació

OPO EST CM 20-2022, una plaça personal laboral, tècnics/ques especialistes, administratiu/va, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball administratiu/va

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40