Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Ajuts fiscals

Política d'habitatge

Bonificació de l'Impost de Béns Imobles per al foment de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatges

  • Import: 95% de la quota de l'IBI corresponent a l'habitatge posat a disposició de la  Borsa de Mediació per al Lloguer Social
  • Termini per sol·licitar-ho: de l'1 al 31 de gener de cada exercici.
  • Requisits: ser titular d'un habitatge situat al municipi de Castellar del Vallès que es posi a disposició de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social gestionada per l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament.
  • Més informació: Accés al tràmit

Subvenció per a la rehabilitació d'habitatges que es posin a disposició de la borsa d'habitatges de lloguer social

  • Import: Import: 100 per cent del cost de les obres a realitzar, amb un import màxim per a cada persona sol·licitant de 1.500,00 €
  • Termini per sol·licitar-ho: per la convocatòria del 2019, des del 25 de juliol fins al 30 de novembre de 2019
  • Més informació: Accés al tràmit

Bonificació de l'impost sobre construccions per a la rehabilitació de façanes

  • Import: 95% de la quota que correspongui al cost efectiu exclusivament de les obres i instal·lacions relatives a les reformes de façanes en edificis ja existents i que constitueixin el domicili habitual del subjecte passiu, ja siguin persones físiques o comunitats de veïns.

Bonificació de l'impost sobre construccions per a les promocions d'habitatge amb protecció oficial

  • Import: 25 al 95% de l'impost
  • Requeriments: per l´administració pública o promotors públics (empreses mercantils de capital íntegrament públic o entitats públiques empresarials), ja sigui en règim de venda o de lloguer; per promotors privats en règim de lloguer per un termini mínim de 10 anys. La bonificació s'aplicarà sobre el pressupost total quan el sostre urbanístic destinat als habitatges amb protecció oficial sigui igual o superior al 80% del sostre total sobre rasant de l'edifici. En cas contrari, la bonificació s'aplicarà proporcionalment.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40