Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Ajuts fiscals

La pàgina s'ha generat el 5/12/2022 03:20:04

Ajuts a les persones ambientalment responsables

Reducció de la taxa de residus per l'ús de la deixalleria*

 • Import: reducció del 10% (de 5 a 9 aportacions anuals) i del 20% (10 o més aportacions anuals). Les aportacions a la deixalleria acreditades s'hauran d'haver fet durant l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud.
 • Termini de sol·licitud: des del 2015 l'Ajuntament ha implantat un sistema automatitzat de control de les aportacions a la deixalleria. La reducció de la concessió es realitzarà d'ofici i no serà necessari realitzar la corresponent sol·licitud.  

Reducció de la taxa de residus per l'ús de compostadors de matèria orgànica*

 • Import: reducció d'un 20% de la taxa.
 • Termini de sol·licitud: fins al 31 de gener de cada exercici.
 • Aplicació de la bonificació: S'aplicarà el mateix any de la petició, una vegada fet el corresponent seguiment i si es compleixen les condicions per obtenir-la.

* Observació: en cas que un mateix subjecte passiu tingui dret a ambudós ajuts en un mateix exercici, la reducció serà com a màxim del 30% de l'import del rebut.

Bonificació de l'Impost sobre vehicles
 • Import: bonificació del 50% de la quota de l'impost quan es tracti de vehicles elèctrics o que utilitzin com a combustible biogas, gas natural, compromit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetal / bonificacions a vehicles considerats eficients energèticament (categoria A, segons classificació de l'IDAE): del 50% de la quota de l'impost quan es tracti de vehicles que emeten 120-130 grams de CO2 per quilòmetre i del 75% quan emetin menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre. No queden inclosos els vehicles que utilitzin biodiesel.
 • Termini per sol·licitar-ho:  fins al 31 de gener (un cop sol·licitat, s'aplicarà d'ofici en els anys posteriors).
Bonificació de l'impost d'obres per la implantació d'energia solar tèrmica i plaques fotovoltaiques en edificis existents
 • Import: reducció del 95% de l'impost.
 • Termini de sol·licitud: durant tot l'any.

Bonificació de l'impost d'obres per l'eliminació de barreres arquitectòniques en edificis ja existents

 • Import: reducció del 90% de l'impost.
 • Termini de sol·licitud: durant tot l'any.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40