Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Relació de serveis municipals

La pàgina s'ha generat el 21/07/2024 18:49:28

Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública

Descripció del Servei

La transparència és un principi d'actuació de l'Administració pública en virtut del qual l'Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió.
Inclou tant l'obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (Portal de transparència i portal municipal), com l'obligació d'atendre les sol·licituds d'informació que facin els ciutadans (dret d'accés a la informació): és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).


Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).
La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de tutela del dret d'accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d'aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l'accés a la informació que havia sol·licitat o si no l'hi ha lliurada.

Dirigit a |

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Forma de gestió |

Directa

Canals per accedir al servei

Presencial |
Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
Pl. d'El Mirador, s/n
Telefònic |
93 714 40 40

Condicions d'accés |

Ser major de 16 anys

Drets i deures |

Cal adreçar la sol·licitud a l'entitat o òrgan que té la informació.

La sol·licitud s'ha de poder fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

  • la identitat de la persona sol·licitant;
  • la informació precisa a la qual es vol accedir, però sense que es requereixi indicar el document o l'expedient concrets;
  • la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació,
  • l'adreça de contacte a l'efecte de notificacions, preferentment electrònica.

Preu |

Gratuït

Compromisos de qualitat

Donar resposta en el termini i termes establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d'actualització |

10/03/2023

Més informació |

Podeu disposar de més informació a Generalitat de Catalunya - Govern Obert

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut imprimir

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre aquest servei o qualsevol altre tema municipal.

Podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40