Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Relació de serveis municipals

La pàgina s'ha generat el 17/04/2024 08:27:39

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Descripció del Servei

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal i sobre Castellar del Vallès. Està format per un equip de treball polivalent i format específicament en atenció al públic. Té la finalitat de facilitar les peticions d’informació i  tramitar de forma integrada la majoria de les gestions de l'Ajuntament.

El SAC dona informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions i els seus objectius són:

 • Oferir informació actualitzada i facilitar una tramitació àgil a la ciutadania
 • Atendre les queixes, consultes i propostes de la ciutadania amb agilitat i de forma personalitzada
 • Oferir un espai d'atenció confortable, proper i accessible

El SAC es desplega en les següents modalitats de servei:

 • Atenció presencial i telefònica
 • Informació general i assessorament municipal
 • Tràmits municipals
 • Oficina d'assistència en matèria de registres
 • Padró i estadístiques municipals
 • Registre d'entrades i sortides
 • Queixes, consultes i suggeriments
 • Notificació administrativa

 

Dirigit a |

Ciutadania en general

Forma de gestió |

Directa

Canals per accedir al servei

Presencial |
Servei d'Atenció Ciutadana
Pl. d'El Mirador, s/n
Telefònic |
93 714 40 40

Drets i deures |

D'acord a l'establert a la Carta de Serveis, teniu dret a:

 • Escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions.
 • Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds. Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.
 • Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions.
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa.

Preu |

Gratuït

Compromisos de qualitat

Els establerts a la Carta de Serveis del Servei d'Atenció Ciutadana aprovada pel Ple de 28 de setembre de 2021.

Indicadors de qualitat

Podeu consultar els indicadors de qualitat a: Castellar en Xifres - Atenció ciutadana

Data d'actualització |

27/02/2023

Normativa reguladora |

Els establerts a la Carta de Serveis del Servei d'Atenció Ciutadana aprovada pel Ple de 28 de setembre de 2021.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut imprimir

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre aquest servei o qualsevol altre tema municipal.

Podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40