Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Relació de serveis municipals

Servei d'Atenció Ciutadana

Descripció del Servei

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal i sobre Castellar del Vallès. Està format per un equip de treball polivalent i format específicament en atenció al públic. Té la finalitat de facilitar les peticions d’informació i  tramitar de forma integrada la majoria de les gestions de l'Ajuntament.

El SAC dona informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions i els seus objectius són:

 • Oferir informació actualitzada i facilitar una tramitació àgil a la ciutadania
 • Atendre les queixes, consultes i propostes de la ciutadania amb agilitat i de forma personalitzada
 • Oferir un espai d'atenció confortable, proper i accessible

El SAC es desplega en les següents modalitats de servei:

 • Atenció presencial i telefònica
 • Informació general i assessorament municipal
 • Tràmits municipals
 • Oficina d'assistència en matèria de registres
 • Padró i estadístiques municipals
 • Registre d'entrades i sortides
 • Queixes, consultes i suggeriments
 • Notificació administrativa

 

Dirigit a |

Ciutadania en general

Forma de gestió |

Directa

Canals per accedir al servei

Presencial |
Servei d'Atenció Ciutadana
Pl. d'El Mirador, s/n
Telefònic |
93 714 40 40

Drets i deures |

D'acord a l'establert a la Carta de Serveis,teniu dret a:

 • Escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions.
 • Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds. Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.
 • Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions.
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa.

Preu |

Gratuït

Compromisos de qualitat

Les establerts a la Carta de Serveis del Servei d'Atenció Ciutadana.

Indicadors de qualitat

Podeu consultar els indicadors de qualitat a: Castellar en Xifres - Atenció ciutadana

Data d'actualització |

24/02/2020

Normativa reguladora |

Les establertes a la Carta de Serveis del Servei d'Atenció Ciutadana.

Més informació |

La carta de serveis està previst de ser aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària del mes de març del 2020, la qual mantindrà la seva vigència durant 2 anys i mentre no sigui modificada o substituïda per una de nova.

Pot consultar el tràmit d'exposició pública prèvia a l'aprovació clicant aquí.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut imprimir

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre aquest servei o qualsevol altre tema municipal.

Podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40