Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Relació de serveis municipals

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 09:33:07

Programa d'atenció a la dependència

Descripció del Servei

L'1 de gener de 2007 entra en vigor la llei 39/2006 de desembre de 2006 de Promoción de la Autonomia personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, que regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació del Sistema para la autonomia y atención a la dependencia (SAAD) en el qual col·laboren i hi participen l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i les administracions locals.

Qui s'hi pot acollir?

Seran titulars dels drets regulats a la Llei les persones que es trobin en situació de dependència en els graus establerts.

Com es mesura la dependència?

S'estableixen 3 graus de dependència en relació a la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:

 • GRAU I  Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys un vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
 • GRAU II  Dependència greu: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora, o bé té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
 • GRAU III  Gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una persona, o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

Un/a professional acreditat/ada farà la valoració al domicili o al centre on resideix la persona amb el barem de valoració de dependència.

Un cop tramitada la sol·licitud el servei de valoració es posarà en contacte amb vosaltres per tal d'acordar una cita i fer-vos la valoració al domicili o centre.

A que podem tenir accés?

Les persones que han estat valorades , segons la seva situació, la Llei garantirà i regularà dos tipus d'aportacions:

Cartera de serveis segons les necessitats:

 • Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal
 • Serveis de teleassistència i ajuda a domicili
 • Serveis de centre de dia i d'atenció residencial

Prestacions econòmiques

 • Per pagar a un/a professional o comprar un servei
 • Per a la cura de l'entorn familiar i ajuda a persones cuidadores no professionals
 • Per a l'assistència personal a persones amb gran dependència

Com ens hi podem acollir?

Per informar-se:

 • A les oficines de serveis socials d'atenció primària del municipi.
 • A través de les pàgines web del Departament d'Acció Social i Ciutadania i del Departament de salut
 • Si esteu ingressat o ingressada en un centre adreçant-vos a la direcció o al servei de treball social del mateix centre
 • Per fer el lliurament de les sol·licituds:
 • Al registre més proper del vostre domicili ( serveis territorials del departament d'Acció Social i Ciutadania, Ajuntament, Consell comarcal i altres)

Per tal d'obtenir més informació sobre la dependència, podeu trucar al telèfon de la Dependència, al 900 300 500 de dilluns a divendres de 8h a 19h.

Dirigit a |

Seran titulars dels drets regulats a la Llei les persones que es trobin en situació de dependència en els graus establerts.v

Forma de gestió |

Directa

Canals per accedir al servei

Presencial |
Regidoria de Salut Pública i Comunitària
C. de Portugal, 2C
Telefònic |
93 714 40 40
Per Internet |

A través de les pàgines web del Departament de Treballs, Afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici

Condicions d'accés |

Consulteu directament les condicions d'accés a cadascun dels serveis.

Drets i deures |

Consulteu directament els drets i deures s a cadascun dels serveis.

Preu |

Sense cost

Indicadors de qualitat

L'avaluació dels compromissos es podrà consultar al web municipal un cop finalitzat l'any.

Data d'actualització |

26/06/2018
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut imprimir

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre qualsevol tema municipal.

Per Internet: podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40