Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 17/06/2024 22:34:02

Sol·licitud de dia i hora per renovació o obtenció del DNI

Àmbit | Padró d'habitants

Tràmit per sol·licitar data i hora amb la unitat mòbil de la Policia Nacional per tal d'obtenir o renovar el DNI. La renovació o obtenció del DNI es realitza a El Mirador.

L’expedició del DNI mitjançant la unitat mòbil requereix presentar-se dues vegades a El Mirador. La primera per sol·licitar la renovació i la segona per la recollida del DNI (també és necessari posar l’empremta). La reserva d'hora es realitza per la primera data i la data de recollida s'informa el dia de renovació.

En el cas de primeres expedicions (menors que no tinguin DNI), les reserves s'han de realitzar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada empadronada o que treballi a Castellar del Vallès.
Quan es pot sol·licitar | Els dies assignats per la Policia Nacional.
per Internet |

Demanant cita prèvia

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Per donar data i hora:

 •   Nom i cognoms del sol·licitant.
 •   Telèfon.

Per la renovació del DNI:

 • En cas de caducitat: 1 fotografia i el DNI caducat.
 • En cas de pèrdua, robatori o malmès: 2 fotografies i la denúncia corresponent, si s'ha tramitat.
 • En cas de canvi de dades: 1 fotografa, DNI anterior i certificat d'empadronament (en cas de canvi de residència) o certificat del Registre Civil en el qual figuri la modificació realitzada (en cas de canvis de filiació).

Per l'obtenció del DNI:

 • En cas de la primera expedició: 1 fotografia, el certificat literal de naixement expedit pel Registre Civil i el certificat o volant d'empadronament.
 • En cas de que el sol·licitant sigui menor d'edat, caldrà anar acompanyat del tutor/a legal, amb el seu corresponent DNI.

Nois i noies de 14 anys: poden anar-hi sols sempre i quan es tracti d'una renovació del document. Si és una primera expedició cal que vagin acompanyats d'un dels pares o tutors.

En cas de pèrdua o sostracció del DNI: obligatòriament s'ha d'aportar denúncia interposada davant autoritat policial.

Observacions importants:

 • Les persones que sol·liciten per primera vegada l'expedició del DNI han d'abstenir-se de demanar hora a través d'aquest formulari. En aquest cas es recomana demanar cita prèvia al número de telèfon 902 247 364 o a través del web www.citapreviadni.es. També es pot sol·licitar cita de manera presencial al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (pl. del Mirador, s/n).
 • Si no podeu accedir a la reserva d'hores és perquè l'agenda està plena i encara no s'ha obert una de nova.
 • Els menors han d'anar acompanyats del pare o la mare, o tutor legal (abstenir-se avis i altres familiars)
Cost |

Per l'any 2023:

 • Renovació, 1a inscripció i pèrdua del document: 12,00 €. Cal portar l'import exacte.
 • Modificació de dades (sempre que el DNI no estigui caducat) i famílies nombroses (presentant el títol de família nombrosa original i en vigor a nom de la persona que ha de tramitar el DNI): gratuït.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40