Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:35:48

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Àmbit | Padró d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns del municipi.
Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d'estar inscrites en el Padró Municipal d'Habitants, i comunicar el naixement de fills/es.
Cal estar empadronat per tenir accés als serveis municipals, i també per demanar altres documents oficials (DNI, passaport, i altres).

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona que hagi fixat el seu domicili al municipi.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari i adjuntantar la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Notes:

  • Per a cada membre familiar és necessari omplir un formulari.
  • En el cas que s'ompli el formulari correctament i s'enviï tota la documentació, no serà necessari anar presencialment a les oficines de l'Ajuntament.
@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Es requereix de la documentació següent per a les persones que es donen d´alta:

  1. DNI, llibre de família o certificat de naixement per menors sense DNI, passaport o NIE (estrangers).
  2. Documentació de l'habitatge on s´empadronen:
  • Escriptura de la finca (còpia simple) o contracte de compra-venda o de lloguer, a més, sinó és el titular, s'ha d'aportar autorització de residència o de convivència del/de la titular de l'habitatge i fotocòpia del Document d'Identitat d'aquest/a.
  • En cas de separació matrimonial, sentència de la custòdia del/de la menor o autorització del pare o mare i fotocòpia del seu DNI.
  • En cas que el/la menor visqui amb un dels progenitors, però no sigui el cas d’una separació matrimonial, també s’ha d’adjuntar l’autorització d’empadronament d’un menor.

En el cas que un tercer vulgui fer el tràmit en nom d’una altre persona, caldrà aportar el document d’”Autorització de tràmits de padró en nom d’un tercer” omplert i signat, amb copia del DNI de l’autoritzant.

Període de resolució |

Immediat

Cost |

Gratuït.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40