Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 09:28:23

Presentació de factures electròniques

Àmbit | Economia i hisenda, Empresa, Internet i tecnologies

Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae. Des del mes de juliol de 2013, les empreses que ho desitgen poden fer la presentació en format EDIFACT. En els documents de la part dreta es poden trobar les dades necessaries i una guia de suport.

Solució per crear i enviar factures de forma gratuïta: b2b Router és un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.

La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida .

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Nota:

La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l’Ajuntament de Castellar del Vallès el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes.

@ TRAMITAR
A tenir en compte |

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, ha establert l’obligació per a les persones jurídiques que siguin proveïdores de béns i serveis de les administracions públiques d’emetre  la seva facturació en format electrònic, a partir del dia 15 de gener de 2015, a través del punt general d’entrada disponible al portal web municipal.
Per a tots els contractes associats al NIF P0805000G (Ajuntament de Castellar del Vallès) només existeix una oficina comptable, un òrgan gestor i una unitat tramitadora, amb la codificació següent:  • Oficina comptable: L01080517 AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

  • Òrgan gestor: L01080517 AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

  • Unitat tramitadora: L01080517 AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Cost |

Gratuït

Informació legal | Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40