Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 19:57:50

Sol·licitud de subvencions a entitats en concurrència - any 2024

Àmbit | Participació

Tràmit pel qual qualsevol entitat sense afany de lucre pot sol·licitar subvencions en concurrència per a la realització d'activitats o actuacions a Castellar del Vallès, durant l'any en curs, en els àmbits de:

 • Entorn Natural i Riu Ripoll
 • Educació
 • Salut Pública
 • Drets Socials
 • Joventut
 • Gent Gran
 • Cooperació i Nova Ciutadania (activitats de sensibilització)
 • Feminisme
 • Cultura
 • Esports (activitats esportives en general)
 • Esport escolar
Qui ho pot sol·licitar | Les associacions, fundacions o grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció.
Quan es pot sol·licitar | Per a la convocatòria del 2024, les sol·licituds es podran presentar del 16 d'abril al 15 de maig del 2024 ambdós inclosos.
per Internet |

Per tal de facilitar l'entrada d'informació per part de les entitats es disposa d'una aplicació de subvencions a entitats.

Per disposar d'un usuari i contrasenya per tal d'accedir-hi i introduir la informació i documents necessaris, caldrà realitzar una petició a través d'un senzill formulari web, indicant les dades de l'entitat, la persona que presentarà la sol·licitud i un correu electrònic.

Les entitats que volen presentar sol·licituds per a diferents àmbits caldrà que complimentin una petició per a cadascun dels àmbits.

La persona que presenti la sol·licitud haurà de ser el president o el secretari de l’entitat que consti al Registre municipal d'entitats ciutadanes. En el cas que sigui una altra persona, en el moment d’enviar el formulari web de sol·licitud, caldrà especificar-ho i adjuntar una autorització signada d’acord al model d'autorització.

Es pot accedir al formulari (fora de termini).

El formulari estarà actiu fins al dia 14 de maig de 2024, però es recomana que es sol·liciti el més aviat possible.

Un cop es disposi de l'usuari i la contrasenya, caldrà accedir a l'aplicació de subvencions a entitats 2024 i introduir-hi tota la informació. La informació introduïda s'anirà guardant, i es podrà accedir a l'aplicació tants cops com es desitgi.

Un cop introduïda tota la informació i documentació requerida a l’aplicació web, aquesta es guardarà i l'aplicació generarà un document de sol·licitud que caldrà presentar al Registre General de l'Ajuntament de forma electrònica a través d'un formulari específic. Per fer-ho, cal que adjunteu aquest document clicant “@ TRAMITAR”, més avall en aquesta mateixa pàgina.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Documentació |

Documents que caldrà aportar a l'aplicació específica, en format PDF:

 • Targeta del NIF de l’associació (només si sou una associació).
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Rebut d’haver pagat l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Document acreditatiu d’estar federada a la Federació esportiva corresponent (només en cas d'associacions esportives).
Període de resolució |

3 mesos

A tenir en compte |

Justificació


Per l'any 2024, la justificació de les despeses de les actuacions/activitats subvencionades, s'hauran de realitzar a través de l'aplicació de subvencions a entitats. S'informarà a les entitats que hagin obtingut subvenció la forma d'accedir-hi.


El termini de presentació d’aquesta documentació justificativa és fins al 31 de gener de 2025 inclòs.


Important


En el cas d’associacions o fundacions serà un requisit indispensable que l'entitat estigui inscrita al Registre d'entitats de Catalunya.


Consultes o dubtes


Les consultes i dubtes que puguin apareixer en relació a la tramitació de la present sol·licitud de subvencions, es poden formular a l'adreça electrònica: subvencionsentitats@castellarvalles.cat

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40