Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 09:06:25

Sol·licitud d'alta, baixa o modificació del Registre municipal d’Associacions i Grups Estables

Àmbit | Participació

El Registre Municipal d’Associacions i Grups Estables que tenen la seva seu social i llur àmbit d’actuació al Municipi de Castellar del Vallès, té per objecte permetre a l’Ajuntament el coneixement dinàmic del nombre d’entitats i associacions existents al municipi, de llurs objectius, activitats i representativitat social, amb la finalitat de contribuir a:

 • La millora dels canals d’informació ciutadana.
 • L’establiment de polítiques de promoció i foment del teixit associatiu i social, així com d’ampliació dels canals de participació ciutadana.
 • La redistribució equitativa dels ajuts i subvencions dels programes de foment municipals.
Qui ho pot sol·licitar | Es pot inscriure al registre municipal qualsevol entitat ciutadana o grup estable que tingui la seva seu social i llur àmbit d’actuació a Castellar del Vallès.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Sol·licitud d'alta, baixa o modificació correctament omplerta.

A més, en cas d'alta cal aportar:

a) Per les associacions legalment constituïdes i inscrites als corresponent registres de la Generalitat:

 • Còpia dels estatuts i de l’acta fundacional.
 • Còpia del projecte de l’associació.
 • Nom i fotocòpia del DNI dels responsables de la associació.
 • Còpia NIF de l'Associació.
 • Còpia de la resolució de la Generalitat.

b) Pels grups estables de persones:

 • Còpia de l’acord de constitució del grup estable.
 • Còpia del projecte del grup estable.
 • Nom i fotocòpia del DNI dels responsables del grup estable.

A més, en cas de modificació o baixa cal aportar:

 • La reforma dels Estatuts de l’associació.
 • El canvi de domicili social.
 • Els canvis dels càrrecs de direcció o representació.
 • Còpia de la resolució de la modificació / baixa a la Generalitat.
Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40