Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/05/2024 16:17:09

4-LU.PU - Llicència de parcel·lació urbanística

Àmbit | Urbanisme

És el títol administratiu que habilita a les persones interessades per dur a terme una parcel·lació urbanística.

El concepte de parcel·lació urbanística es defineix a la legislació urbanística, als articles 191 de la Llei d’urbanisme i l’article 22 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística que la desenvolupa.

Quan una divisió o segregació de terrenys no constitueix parcel·lació urbanística, l’Ajuntament ha de declarar la innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació d’acord amb la legislació urbanística i sectorial aplicable.

Estan subjectes a la presentació d’aquest tipus de Llicència urbanística les actuacions que es detallen a l'Annex III de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Pot consultat la llista complerta accedint a la relació d'actuacions subjectes a aquesta tramitació.

Qui ho pot sol·licitar | La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari electrònic específic i adjuntar el formulari de llicència urbanística correctament omplert i la documentació requerida.

IMPORTANT: Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en el formulari de llicència urbanística com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme.
  • Per demanar reunió amb el/la tècnic/a de llicències d'obres, pot demanar cita prèvia clicant aquí.
  • Per a presentació de documentació: Servei d'Atenció Ciutadana, pot demanat cita prèvia clicant aquí.
Documentació |

Formulari de llicència de parcel·lació urbanística correctament omplert, ajuntant la documentació detallada en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Període de resolució |

Amb caràcter general, el període màxim, és de dos mesos quan les obres requereixen projecte i d’un mes quan les obres no requereixen projecte.

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària de forma electrònica, cal presentar-la a través del formulari electrònic de presentació de documentació complementària.

Cost |

Taxa fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. A5 - Taxa sobre serveis urbanístics.

Un cop atorgada la llicència urbanística, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40