Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 11/12/2023 00:04:37

Sol·licitud de certificat de numeració

Àmbit | Urbanisme
  • Certificat emès per l'Ajuntament que inclou la numeració d'un immoble.
  • Existeix tres tipus de certificats:
  1. Certificat de numeració actual: inclou la numeració d'un immoble, necessari en cas que per qualsevol motiu no aparegui a les escriptures del mateix.
  2. Certificat de numeració amb denominació anterior i actual: inclou sobre un immoble la numeració anterior i actual, en el cas que l'Ajuntament hagi fet una modificació tant de la denominació del carrer o del número de policia.
  3. Certificat de numeració referent a una llicència d'obres: inclou la numeració d'un immoble, referenciada a una llicència d'obres presentada a l'Ajuntament.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta, incloent l'adreça de l'immoble amb la referència cadastral complerta (20 dígits).
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
Termini estimat |

15 dies

Cost |

Un cop realitzat el certificat, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40