Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comissions

La pàgina s'ha generat el 17/06/2024 23:23:54

Les comissions estan formades pels membres que designin els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple. Correspon a les comissions les següents competències: - L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. - El seguiment de la gestió de l'alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple. - Aquelles que el Ple els delegui, d'acord amb el que disposa la llei. - També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen. Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions i les seves modificacions. Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics. A Castellar, les comissions es reuneixen de manera habitual el dimarts anterior al Ple, sens perjudici que també es puguin convocar en altres dates. Les sessions no són obertes al públic.

Comissió Informativa de Governança

Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
Comissió Informativa de Governança
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Comissió Informativa de Governança
Anna Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
Comissió Informativa de Governança
Aleix Canalís Alsina
Aleix Canalís Alsina
Comissió Informativa de Governança
Anna Margalef Martínez
Anna Margalef Martínez
Comissió Informativa de Governança
Rubén Peñalver Bustos
Rubén Peñalver Bustos
Comissió Informativa de Governança
Dolors Ruiz Rodríguez
Dolors Ruiz Rodríguez
Comissió Informativa de Governança
Josep Maria Navarro Martínez
Josep Maria Navarro Martínez
Comissió Informativa de Governança
Luís Manuel López Alarcón
Luís Manuel López Alarcón
Comissió Informativa de Governança
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Comissió Informativa de Governança
Miki Vilanova Rosell
Miki Vilanova Rosell
Comissió Informativa de Governança

Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Implus Econòmic

Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Aleix Canalís Alsina
Aleix Canalís Alsina
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Joana Borrego Artacho
Joana Borrego Artacho
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Nakor Bueno Gómez
Nakor Bueno Gómez
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Rubén Peñalver Bustos
Rubén Peñalver Bustos
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Dolors Ruiz Rodríguez
Dolors Ruiz Rodríguez
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Núria Ribell Rodríguez
Núria Ribell Rodríguez
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Joan Juni Ramon
Joan Juni Ramon
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic
Miki Vilanova Rosell
Miki Vilanova Rosell
Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic

Comissió Informativa de Qualitat de Vida

Anna Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Anna Riera Sayol
Anna Riera Sayol
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Àngela Bailén Valenzuela
Àngela Bailén Valenzuela
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Joana Borrego Artacho
Joana Borrego Artacho
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Anna Margalef Martínez
Anna Margalef Martínez
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Nakor Bueno Gómez
Nakor Bueno Gómez
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Dolors Ruiz Rodríguez
Dolors Ruiz Rodríguez
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Susan Galí Pérez
Susan Galí Pérez
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Olga Arpal Marco
Olga Arpal Marco
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Comissió Informativa de Qualitat de Vida
Miki Vilanova Rosell
Miki Vilanova Rosell
Comissió Informativa de Qualitat de Vida

Comissió Especial de Comptes

Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
Comissió Especial de Comptes
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Comissió Especial de Comptes
Anna Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
Comissió Especial de Comptes
Aleix Canalís Alsina
Aleix Canalís Alsina
Comissió Especial de Comptes
Anna Margalef Martínez
Anna Margalef Martínez
Comissió Especial de Comptes
Rubén Peñalver Bustos
Rubén Peñalver Bustos
Comissió Especial de Comptes
Dolors Ruiz Rodríguez
Dolors Ruiz Rodríguez
Comissió Especial de Comptes
Josep Maria Navarro Martínez
Josep Maria Navarro Martínez
Comissió Especial de Comptes
Luís Manuel López Alarcón
Luís Manuel López Alarcón
Comissió Especial de Comptes
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Comissió Especial de Comptes
Miki Vilanova Rosell
Miki Vilanova Rosell
Comissió Especial de Comptes

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40