Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Junta de govern

La pàgina s'ha generat el 20/03/2023 14:49:03

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern Local: - L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions - Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada dimarts a les 18.30 h i no són públiques.

Composició de la Junta de Govern Local

Ignasi Giménez Renom
Ignasi Giménez Renom
President de la Junta de Govern Local
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
1r tinent d'alcalde
Anna  Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
2a tinenta d'alcalde
Pepe González Navas
Pepe González Navas
3r tinent d'alcalde
Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
4a tinenta d'alcalde
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
5è tinent d'alcalde
Daniel  Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
6è tinent d'alcalde
Àngela  Bailén Valenzuela
Àngela Bailén Valenzuela
7a tinenta d'alcalde

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40