Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Junta de govern

La pàgina s'ha generat el 17/06/2024 09:48:26

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern Local: - L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions - Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada dimarts a les 13.30 h i no són públiques.

Junta de Govern Local

Ignasi Giménez Renom
Ignasi Giménez Renom
President de la Junta de Govern Local
Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
1a tinenta d'alcalde
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
2n tinent d'alcalde
Anna  Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
3a tinenta d'alcalde
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
4t tinent d'alcalde
Anna Riera Sayol
Anna Riera Sayol
5a tinenta d'alcalde
Àngela  Bailén Valenzuela
Àngela Bailén Valenzuela
6a tinenta d'alcalde

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40