Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Junta de govern

La pàgina s'ha generat el 25/04/2019 04:45:54

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern Local: - L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions - Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada dimarts a les 18.30 h i no són públiques.

Composició de la Junta de Govern Local

Ignasi Giménez Renom
Ignasi Giménez Renom
President de la Junta de Govern Local
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
1r Tinent d'Alcalde
Aleix  Canalís Alsina
Aleix Canalís Alsina
2n Tinent d'Alcalde
Anna  Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
3a Tinenta d'Alcalde
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
4t Tinent d'Alcalde
Pepe González Navas
Pepe González Navas
5è Tinent d'Alcalde
M. Antònia Puig Mayor
M. Antònia Puig Mayor
6a Tinenta d'Alcalde
Daniel  Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
7è Tinent d'Alcalde

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40