Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Ple municipal

La pàgina s'ha generat el 17/06/2024 08:26:21
Ple municipal
Ple municipal

Ple Municipal

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A Castellar, està integrat per 21 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals, es pot consultar clicant aquí.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al  la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, el darrer dimarts de cada mes, a les 19 h, a la Sala de Sessions de Ca l'Alberola (Passeig Tolrà, 3). Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania i també es poden escoltar en directe per Ràdio Castellar o bé mitjançant el servei de Ràdio a la Carta 

Convocatòries i actes

Les convocatòries dels plens es poden consultar des de dos dies hàbils abans de cada sessió als apartats d'Acords de la Seu Electrònica i també a l'Agenda del web municipal.

Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'Acords de la Seu Electrònica.

 

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A Castellar, està integrat per 21 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, és la següent: 13 regidors i regidores del PSC; 4 de CiU; 2 de L'Altraveu; i 2 del PP. 
Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
El Ple celebra una sessió ordinària cada mes i extraordinària quan així ho disposi l'alcaldessa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren  el tercer dilluns de cada mes a les 19 h, a la sala de plens de l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1). Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.
Mitja hora abans de l'inici del ple, a les 18.30 h, hi ha habilitat un torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Les preguntes s’han de lliurar, per escrit, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) una setmana abans de la data de celebració del ple.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40