Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comissions

La pàgina s'ha generat el 11/12/2023 00:08:24

Les comissions estan formades pels membres que designin els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple. Correspon a les comissions les següents competències: - L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. - El seguiment de la gestió de l'alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple. - Aquelles que el Ple els delegui, d'acord amb el que disposa la llei. - També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen. Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions i les seves modificacions. Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics. A Castellar, les comissions es reuneixen de manera habitual el dimarts anterior al Ple, sens perjudici que també es puguin convocar en altres dates. Les sessions no són obertes al públic.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40