Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/11/2023 14:05:32

Sol·licitud de subvencions a entitats en concurrència - any 2023

Àmbit | Participació

Tràmit pel qual qualsevol entitat sense afany de lucre pot sol·licitar subvencions en concurrència per a la realització d'activitats o actuacions a Castellar del Vallès, durant l'any en curs, en els àmbits de:

 • Atenció social, diversitat i polítiques inclusives
 • Salut Animal
 • Gent Gran
 • Medi Ambient
 • Educació
 • Joventut
 • Feminisme
 • Cultura
 • Esports
 • Cooperació, Solidaritat, Nova Ciutadania i Voluntariat (activitats de sensibilizació)
Qui ho pot sol·licitar | Les associacions, fundacions o grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció.
Quan es pot sol·licitar | Per a la convocatòria del 2023, les sol·licituds es podran presentar del 1 d'abril al 30 d'abril.
per Internet |

Per tal de facilitar l'entrada d'informació per part de les entitats es disposa d'una aplicació de subvencions a entitats.

Per disposar d'un usuari i contrasenya per tal d'accedir-hi i introduir la informació i documents necessaris, caldrà realitzar una petició a través d'un senzill formulari web, indicant les dades de l'entitat, la persona que presentarà la sol·licitud i un correu electrònic.

Les entitats que volen presentar sol·licituds per a diferents àmbits caldrà que complimentin una petició per a cadascun dels àmbits.

La persona que presenti la sol·licitud haurà de ser el president o el secretari de l’entitat que consti al Registre municipal d'entitats ciutadanes. En el cas que sigui una altra persona, en el moment d’enviar el formulari web de sol·licitud, caldrà especificar-ho i adjuntar una autorització signada d’acord al model d'autorització.

Es pot accedir al formulari clicant aquí.

El formulari estarà actiu des del dia 1 al 25 d'abril de 2023. 

Un cop es disposi de l'usuari i la contrasenya, caldrà accedir a l'aplicació de subvencions a entitats 2023 i introduir-hi tota la informació. La informació introduïda s'anirà guardant, i es podrà accedir a l'aplicació tants cops com es desitgi.

Un cop introduïda tota la informació i documentació requerida a l’aplicació web, aquesta es guardarà i l'aplicació generarà un document de sol·licitud que caldrà presentar al Registre General de l'Ajuntament de forma electrònica a través d'un formulari específic. Per fer-ho, cal que adjunteu aquest document clicant “@ TRAMITAR”, més avall en aquesta mateixa pàgina.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Documentació |

Documents que caldrà aportar a l'aplicació específica, en format PDF:

 • Targeta del NIF de l’associació (només si sou una associació).
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Rebut d’haver pagat l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Document acreditatiu d’estar federada a la Federació esportiva corresponent (només en cas d'associacions esportives).
Període de resolució |

3 mesos

A tenir en compte |

Justificació


Per l'any 2023, la justificació de les despeses de les actuacions/activitats subvencionades, s'hauran de realitzar a través de l'aplicació de subvencions a entitats. S'informarà a les entitats que hagin obtingut subvenció la forma d'accedir-hi.


El termini de presentació d’aquesta documentació justificativa és fins al 31 de gener de 2024 inclòs.


Important


En el cas d’associacions o fundacions serà un requisit indispensable que l'entitat estigui inscrita al Registre d'entitats de Catalunya.


Consultes o dubtes


Les consultes i dubtes que puguin apareixer en relació a la tramitació de la present sol·licitud de subvencions, es poden formular a l'adreça electrònica: subvencionsentitats@castellarvalles.cat

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40